Chủ Nhật, 15 tháng 5, 2011

Võ Nguyên Giáp 1

Phim tài liệu Lịch Sử Việt Nam với Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Hoàng Kim, HỌC MỖI NGÀY,DANH NHÂN VIỆT
Video YouTube chất lượng cao
Thu thập tư liệu về vị đại tướng huyền thoại

Võ Nguyên Giáp 2
Phim tài liệu Lịch Sử Việt Nam với Đại tướng Võ Nguyên Giáp


Hoàng Kim HỌC MỖI NGÀY
Video YouTube chất lượng cao
(Thu thập thông tiin về vị đại tu71ng huyền thoại

Võ Nguyên Giáp 3
Phim tài liệu về Đại tướng Võ Nguyên Giáp của đài truyền hình Thái Nguyên


HoangKim HỌC MỖI NGÀY
Video YouTube chất lượng cao
(Thu thập thông tin về vị tướng huyền thoại)

Tiếng Việt. Nhạc: Lê Tâm, thơ: Lưu Quang Vũ. Biểu diễn: Ngô Hồng QuangHoangKim HỌC MỖI NGÀY
Video YouTube chất lượng cao
(Sưu tầm)