Thứ Hai, 3 tháng 11, 2014

Video cơ giới hoá canh tác và thu hoạch sắn


Grimme-03Casstech demonstration of equipment - July 2010Thailand Cassava cultivation - Land preparationcassava planter.MP4Venezuela Pioneers Alternative Fuel from Cassava RootCassava: fuel of the future?cassava planterCASSAVA PLANTER - THE ORIGINAL ONE and PIONEER by PLANTI CENTER (Brazil) 

Food Crops News 256

 
 FOODCROPSNEWS. The love life of plants, GatesNotes is the great English lessons for students of agriculture  with those who love nature and plants. (see more...) đọc thêm

Video yêu thích 
http://www.youtube.com/user/hoangkimvietnam


Trở về trang chính 
hoangkim vietnam, hoangkim, hoangkimvietnam, Hoàng Kim, Ngọc Phương NamChào ngày mới Thung dung, Dạy và học, Cây Lương thực, Tin Nông nghiệp Việt Nam, Food Crops, Cassava in Vietnam, VietnamAfricaCassavaRice, Khát khao xanh, DayvahocHọc mỗi ngày,  Danh nhân Việt , Food Crops News, Điểm chính, CNM365, Kim LinkedIn, KimTwitter, KimFaceBook  Đọc lại và suy ngẫm, Việt Nam tổ quốc tôi, Tình yêu cuộc sốngThơ cho con
   


2 nhận xét: