Thứ Năm, 24 tháng 3, 2011

Teaching Channel and Lunch Poems

Teaching Channel là Kênh Dạy Học trên You Tube mà chúng tôi đang tìm tòi kết nối để nâng cao chất lượng dạy và học. Lunch Poems - Troung Tran là thơ tiếng Anh của một nhà thơ và nghệ sĩ thị giác gốc Việt. Các ấn phẩm The Book of Perceptions, Placing The Accents, dust and conscience đã được Trung tâm Thơ San Francisco trao tặng Giải thưởng Sách năm 2002 và Ủy ban Nghệ thuật San Francisco trao giải cá nhân Hãy nghe diễn từ của nhà thơ này trong buổi lễ nói trên. Rumi: Say I Am You (Sufi poem) là thơ nhạc hay và cảnh đẹp. Dạy và học tích cực hãy hướng đến CHÂN, THIỆN, MỸLunch Poems - Troung Tran

Truong Tran is a poet and visual artist. His publications include, The Book of Perceptions, Placing The Accents, dust and conscience (awarded the San Francisco Poetry Center Book Prize in 2002), within the margin and Four Letter Words. He is the recipient of San Francisco Arts Commission Individual
Rumi: Say I Am You (Sufi poem)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét